1. februar 2016

Engasjer deg!

Student KRIK Oslo er stadig i utvikling, og er derfor avhening av å kunne få hjelp av frivillige. Det kan være alt fra små tjenester til større arbeid, uansett er vi veldig interessert i å komme i kontakt med deg som brenne litt ekstra for KRIK!

Hvilke type arbeidsoppgaver?

Det er mange type oppgaver som det trengs hjelp til i Student KRIK Oslo. Noen av dem er listet opp under.

Styret

– Hver vinter velger vi inn nytt styret. Her vil alle som ønsker det, kunne stille til valg!

Komite

– I Student KRIK Oslo arrangerer vi alt fra vintertur til sommerfest. Arrangementer kan derfor være av varierende omfang, men vi pålegger aldri folk for mye ansvar og jobb. Ved å delta i en komite, kommer du for en kort periode litt nærmere Student KRIK Oslo. Dette er også en god mulighet til å bli bedre kjent med andre KRIK’ere!

Treningsvert

– Student KRIK Oslo arrangerer treninger gjennom hele året, og trenger derfor hjelp til å styre treningene. Treningsverter har ansvar for å ta imot betaling, registrere medlemmer, hente utstyr, sette igang treningen, og rydde etter treningen.

Vi setter veldig pris på all hjelp vi kan få!
Ta gjerne kontakt bare for å høre hva vi kan tilby deg!