1. februar 2016

Styrer

StudentKRIK Oslo er organisert i fire styregrupper.

 

Hovedstyret

Dette er studentKRIK sitt overordnede styre som jobber med hvordan organisasjonen skal driftes og utvikles videre. Her sitter også representanter fra alle undergrupper. Les mer om hovedstyret her

CHRISC-Styret

CHRISC driver KRIK sitt internasjonale arbeid. De jobber med konkrete prosjekter rundt om i verden. De er også med å arrangerer sosiale og sportslige arrangementer der en del av inntektene går til dette arbeidet.  Les mer om CHRISC-styret her

Sportstyret

Sportstyret har annsvar for treningene vi har hver tirsdag og torsdag. De er de første som kommer, og de siste som går fra hver trening og sørger for at du får en super treningsøkt!  Les mer om sportstyret her

Sosialstyret

Det sosiale fellesskapet er en viktig del av studentKRIK. Sosialstyret er med å sørger for dette med blandt annet hybelkvelder og andre aktiviteter.  Les mer om sosialstyret her

Komiteer

I tillegg til disse styrene, blir det ofte laget egne komiteer som er med å hjelper til med å arrangere turer og arrangementer.