CHRISC oslo har nå slått seg løs fra StudentKRIK Oslo og blitt en selvstendig organisasjon. De er en del av KRIK sentralt sitt internasjonale arbeid.
KRIK ønsker sammen med CHRISC å bygge morgendagens ledere i Øst-Afrika, og i arbeidet er det stor vekt på ledertrening på ulike nivåer. Det jobbes med å etablere flere ledersentre der ledere og potensielle ledere kan møtes på tvers av distrikter og land, få undervisning og vokse i sine oppgaver. Drømmen er å på sikt etablere en eller flere internasjonal lederskoler der lederemner fra ulike steder i verden kan komme sammen, få opplæring og ha praksisperioder etter endt undervisning.

I gjennomsnitt arrangerer CHRISC oslo et arrangement hver måned. Dette er åpent for alle, og varierer fra informasjonskvelder, temakvelder, diskusjonskvelder, til sosiale kvelder som kafe og spillkveld. Kjennetegnene på disse kveldene er det internasjonale fokuset og felleskapet med andre KRIK’ere.
CHRISC Oslo er et engasjerende, inspirerende og spennende arbeid, hvor det ikke handler om veldedighet, men rettferdighet!

Lyst å være med og gjøre en forandring i verden?
Send oss en mail da vell!


*Påkrevd felt