Hovedstyret er StudentKRIK Oslo sitt overordnede styre.
Styret består av alle lederne fra de forskjellige styrene.


Marit Ribe Øverby

Styreleder
Ole Arne

Økonomiansvarlig
JENS OLAV LEIRVIK

Medlemsansvarlig
Samuel Ottosen

Sportsstyret
Arve Esteban Handeland

Sosialstyret
JONAS ASKE

IT-Ansvarlig
Vegard Nordbø

PR-Ansvarlig
Yngve Dimmen

Styremedlem